สิ่งแวดล้อมยั่งยืน...ความสุขก็ยั่งยืน

 • Biotechnology

  ความรู้พื้นฐาน ไบโอเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวบำบัด และ สารไบโอ ออร์แกนิค

 • ที่มางานวิจัย

  ที่มางานวิจัย และ รายละเอียดงานวิจัยร่วมกับภาครัฐ

 • ความรู้ผลิตภัณฑ์

  ความรู้ผลิตภัณฑ์ 20 สูตร

หลักสูตรทั้งหมด

 • 1

  บทที่ 1 บทนำ และ ความรู้พื้นฐานด้านไบโอเทคโนโลยี

  • 1.แนะนำหลักสูตรอบรม Online และ brochur / ประวัติความเป็นมา และความหมายของโลโก้คีนน์

  • 2.BIOTECHNOLOGY / BIO ECONOMY

  • 3.ความรู้เบื้องต้นเรื่องจุลินทรีย์

 • 2

  บทที่ 2 เทคโนโลยีชีวบำบัด และ สารไบโอออร์แกนิค

  • 4.นิยามความหมาย"เทคโนโลยีชีวบำบัด"และ"สารไบโอ ออร์แกนิก"

  • 5.กลไกการทำงานของเทคโนโลยีชีวบำบัด

  • 6.กราฟแสดงวงจรชีวิตของจุลินทรีย์

 • 3

  บทที่ 3 ที่มางานวิจัย และ รายละเอียดวิจัยร่วมกับภาครัฐ

  • 7.จุดเริ่มต้นงานวิจัยร่วมคีนน์กับศูนย์ไบโอเทค และ ม.มหิดล

  • 8.รายละเอียดงานวิจัย

  • 9.เส้นทางพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์

  • 10.โครงสร้างตลาดคีนน์ และโมเดลธุรกิจ

  • 11.เส้นทางธุรกิจนวัตกรรมและอนาคตของคีนน์

  • 12.วิเคราะห์ SWOT Analysis

  • 13.ปรัชญาแนวคิดธุรกิจ:ทัศนคติ:มุมมองธุรกิจ

  • 14.ผลประโยชน์(คาถาคีนน์)

  • 15.กลยุทธโน้มน้าวใจ เพื่อทำให้เกิดการขาย

  • 16.สูตรสำเร็จเทคนิคการขาย S-A-L-E-S

  • 17.เทคนิคการนำเสนอ presentation

  • 18.เทคนิคการนำเสนอให้สะกดผู้ฟัง

  • 19.ความหมายของขยะปัจจุบันและขยะอนาคต

 • 4

  บทที่ 4 ความรู้ผลิตภัณฑ์ 20 สูตร

  • เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์/สิ่งที่ต้องรู้

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์

  • ความรู้ผลิตภัณฑ์และแนวคิดในการนำเสนอขาย

  • หมวดที่1 Cleaning & Treatment

  • 1.SURFACE Cleaner F.O.G DIGESTER

  • 2.PARTS CLEANER

  • 3.BIO SANITIZER

  • 4.BIO TABLET

  • หมวดที่ 2 TREATMENT

  • 5.WASTEWATER TREATMENT, 6.MAX BLENDS

  • 7.ONSITE MICROBIAL REACTOR&RECYCLE WATER

  • หมวดที่3 CLEANING

  • 8.SURFACE CLEANER SENSITIVITY

  • 9-12.BIOWASH HAND ROMANCE:NEUTRAL:ANTIBACTERIA:HEAVY DUTY (TOUGH DUTY)

  • หมวดที่ 4 CLEANING & DISINFECTION

  • 13.Germ Killer Blood,Scale Oil Remover

  • 14.Germ Killer Concentrate

  • หมวดที่ 5 Oil Spill Response (Onshore/Offshore)

  • 15.OIL SPILL CONTROL

  • 16.OIL BIOSORB

  • 17.OIL ABSORBENT

  • หมวดที่ 6 DEODORIZING

  • 18.ODOR ELIMINATOR

  • 19.ODOR NEUTRALIZER

  • หมวดที่ 7 SPECIFIC CLEANING 20. Scale & Rust Remover

  • สาธิตประสิทธิภาพการย่อยสลายของผลิตภัณฑ์คีนน์

 • 5

  บทที่ 5 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

  • 20.Knowledge Basic ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย (ความหมายและ แหล่งกำเนิดของน้ำเสีย ,ค่ามาตรฐานที่ใช้ชี้วัดความสกปรกของน้ำเสีย ,ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย)

  • 21.Engineering ค่าการออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม(ลักษณะทางกายภาพทั่วไป ,ค่า DO = Dissolved Oxygen ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ,ค่าการออกแบบเบื้องต้นของระบบบำบัดน้ำเสีย)

  • 22.Bio Technology การใช้ผลิตภัณฑ์ KEEEN (ผลิตภัณฑ์Wastewater Treatment ,เครื่องหยดจุลินทรีย์อัตโนมัติ SEMI OMR,เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย (On-Site Microbial Reactor))

  • ช่วงสุดท้าย ถาม - ตอบ (ทำไม่ลูกค้าที่ใช้ EM อยู่แล้วนั้นต้องเปลี่ยนมาใช้จุลินทรีย์ KEEEN ? ,มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบไหนไหม ? ,ที่ไม่จำเป็นต้องใช้จุลินทรีย์ในการบำบัด ? ,โรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำเสียปริมาณมาก สามารถใช้จุลินทรีย์ KEEEN ได้หรือไม่ ? )

 • 6

  บทที่6 ที่มางานวิจัยคีนน์ จากหิ้งสู่ห้าง พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

  • ที่มางานวิจัยคีนน์ จากหิ้งสู่ห้าง พัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

 • 7

  บทที่ 7 อุปกรณ์เสริมสำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์คีนน์(โดยละเอียด)

  • อุปกรณ์เสริมสำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์คีนน์(โดยละเอียด)

  • ฝาปั๊มสำหรับถังขนาด 1,5,20 ลิตร

  • อุปกรณ์ผสมน้ำยา(minidose)และวิธีการประกอบ

  • อุปกรณ์ผสมน้ำยา(Hydromaster)และวิธีการประกอบ

  • อุปกรณ์จ่ายหัวเชื้อ(urinal dispenser)

  • อุปกรณ์ฉีดพ่นอากาศ(air dispenser)

  • เครื่องจ่ายหัวเชื้ออัตโนมัติ(semi OMR)

 • 8

  บทที่ 8 มาตรฐาน/เอกสารสำคัญ

  • มาตรฐาน:เอกสารสำคัญ

 • 9

  บทที่9 การใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์คีนน์/อีโบรชัวร์

  • การใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์คีนน์/อีโบรชัวร์

 • 10

  บทที่ 10 เทคนิคการทำสไลด์นำเสนอให้ดูดี/เทคนิคการเลือกภาพ(image),ตัวอักษร(font)

  • เทคนิคการทำสไลด์นำเสนอให้ดูดี

  • เทคนิคการเลือกภาพ(image),ตัวอักษร(font)

 • 11

  บทที่ 11 แผนธุรกิจปี 2018

  • แผนธุรกิจปี 2018/ผลิตภัณฑ์ใหม่

 • 12

  บทที่ 12 ผลิตภัณฑ์ใหม่ (WASTE CONVERTER)

  • เครื่องย่อยขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ย(Onsite Bio Composter)

  • เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสียและรีไซเคิลน้ำ(Onsite Mocrobial Reactor with Ultrafiltration)

  • เตาเผาขยะรักษ์พลังงาน ลดมลพิษ (Onsite ECO Burner)

 • 13

  บทที่13 เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ "Experience Sharing & Learning "

  • ครั้งที่ 1 ความประทับใจ,ความท้าทาย และอุปสรรคของการทำธุรกิจคีนน์ คุณสมยศ(WellMed),คุณไก่(Clean Biotech) และคุณนนท์(Siam WorldTech)

 • 14

  บทที่ 14 แนะนำการใช้งานระบบการอบรมออนไลน์ (อย่างละเอียด)

  • แนะนำการใช้งานระบบการอบรมออนไลน์ (อย่างละเอียด)

 • 15

  บทที่ 15 โครงการทดสอบการใช้เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (OMR)

  • โครงการทดสอบการใช้เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ (OMR) และรีไซเคิลน้ำ ร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี (พร้อมวิดิโอหน้างาน)

 • 16

  บทที่ 16 การนำผลิตภัณฑ์คีนน์มาใช้ในกิจกรรมใหม่ (คุณแจ๊ค)

  • การนำผลิตภัณฑ์คีนน์มาใช้ในกิจกรรมใหม่

 • 17

  บทที่ 17 การนำผลิตภัณฑ์คีนน์มาใช้ในกิจกรรมพิเศษ (คุณโฟล์ค)

  • การนำผลิตภัณฑ์คีนน์มาใช้ในกิจกรรมพิเศษ

 • 18

  บทที่ 18 การใช้ผลิตภัณฑ์ Scale & Rust Remover สำหรับงานคราบฝังแน่น

  • การใช้ผลิตภัณฑ์ Scale & Rust Remover สำหรับงานคราบฝังแน่น

 • 19

  บทที่ 19 การใช้ Surface Cleaner F.O.G Degester สำหรับงานซ่อมบำรุงของท่าอากาศยาน และเรือพาณิชย์นาวี

  • การใช้ Surface Cleaner F.O.G Degester สำหรับงานซ่อมบำรุงของท่าอากาศยาน และเรือพาณิชย์นาวี

 • 20

  บทที่ 20 การใช้ผลิตภัณฑ์คีนน์ ในงานขจัดคราบน้ำมันหนัก (Heavy Duty)

  • การใช้ผลิตภัณฑ์คีนน์ ในงานขจัดคราบน้ำมันหนัก (Heavy Duty)

 • 21

  บทที่ 21 รายงานผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัสในคน

  • รายงานผลวิเคราะห์ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อไวรัสในคน

 • 22

  บทที่ 22 การตรวจวิเคาระห์การฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

  • การตรวจวิเคาระห์การฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

 • 23

  บทที่ 23 เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้

  • เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้

 • 24

  New Chapter

  • Digital Marketing 4.0 ปรับตัวเข้าสู่โลกการตลาดออนไลน์ Part 1

  • Digital Marketing 4.0 ปรับตัวเข้าสู่โลกการตลาดออนไลน์ Part 2

  • 2.PARTS CLEANER EXTRA

  • 4.ODOR ELIMINATOR EXTRA POWDER

  • 3.ODOR ELIMINATOR EXTRA

  • 1.PART CLEANER HEAVY DUTY

  • 5.SCALE & RUST REMOVER

  • 6.สาธิตการใช้ BIO COMPOSTER 3 Kg