สิ่งแวดล้อมยั่งยืน...ความสุขก็ยั่งยืน

 • Biotechnology

  ความรู้พื้นฐาน ไบโอเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวบำบัด และ สารไบโอ ออร์แกนิค

 • ที่มางานวิจัย

  ที่มางานวิจัย และ รายละเอียดงานวิจัยร่วมกับภาครัฐ

 • ความรู้ผลิตภัณฑ์

  ความรู้ผลิตภัณฑ์ 20 สูตร

หลักสูตรทั้งหมด

 • 1
  บทที่ 1 (บทนำ และ ความรู้พื้นฐานด้านไบโอเทคโนโลยี)
  • 1.แนะนำหลักสูตรอบรม Online และ brochur / ประวัติความเป็นมา และความหมายของโลโก้คีนน์
  • 2.BIOTECHNOLOGY / BIO ECONOMY
  • 3.ความรู้เบื้องต้นเรื่องจุลินทรีย์
 • 2
  บทที่ 2 (เทคโนโลยีชีวบำบัด และ สารไบโอออร์แกนิค)
  • 4.นิยามความหมาย"เทคโนโลยีชีวบำบัด"และ"สารไบโอ ออร์แกนิก"
  • 5.กลไกการทำงานของเทคโนโลยีชีวบำบัด
  • 6.กราฟแสดงวงจรชีวิตของจุลินทรีย์
 • 3
  บทที่ 3 (ที่มางานวิจัย และ รายละเอียดวิจัยร่วมกับภาครัฐ)
  • 7.จุดเริ่มต้นงานวิจัยร่วมคีนน์กับศูนย์ไบโอเทค และ ม.มหิดล
  • 8.รายละเอียดงานวิจัย
  • 9.เส้นทางพัฒนางานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์
  • 10.โครงสร้างตลาดคีนน์ และโมเดลธุรกิจ
  • 11.เส้นทางธุรกิจนวัตกรรมและอนาคตของคีนน์
  • 12.วิเคราะห์ SWOT Analysis
  • 13.ปรัชญาแนวคิดธุรกิจ:ทัศนคติ:มุมมองธุรกิจ
  • 14.ผลประโยชน์(คาถาคีนน์)
  • 15.กลยุทธโน้มน้าวใจ เพื่อทำให้เกิดการขาย
  • 16.สูตรสำเร็จเทคนิคการขาย S-A-L-E-S
  • 17.เทคนิคการนำเสนอ presentation
  • 18.เทคนิคการนำเสนอให้สะกดผู้ฟัง
  • 19.ความหมายของขยะปัจจุบันและขยะอนาคต
 • 4
  บทที่ 4 (ความรู้ผลิตภัณฑ์ 20 สูตร)
  • Intro
  • 1.เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์
  • 2.สิ่งที่ต้องรู้
  • 3.หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
  • 4.ความรู้ผลิตภัณฑ์และแนวคิดในการนำเสนอขาย
  • 5.หมวดที่1 Cleaning & Treatment
  • 6.SURFACE Cleaner F.O.G DIGESTER
  • 7.อุปกรณ์ผสม (Accessories) : หัวปั๊ม,Minidose
  • 8.PARTS CLEANER
  • 9.BIO SANITIZER
  • 10.BIO TABLET
  • 11.หมวดที่ 2 TREATMENT
 • 5
  บทที่ 5 (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
  • 20.Knowledge Basic ความรู้พื้นฐานเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย (ความหมายและ แหล่งกำเนิดของน้ำเสีย ,ค่ามาตรฐานที่ใช้ชี้วัดความสกปรกของน้ำเสีย ,ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย)
  • 21.Engineering ค่าการออกแบบเบื้องต้นทางวิศวกรรม(ลักษณะทางกายภาพทั่วไป ,ค่า DO = Dissolved Oxygen ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ ,ค่าการออกแบบเบื้องต้นของระบบบำบัดน้ำเสีย)
  • 22.Bio Technology การใช้ผลิตภัณฑ์ KEEEN (ผลิตภัณฑ์Wastewater Treatment ,เครื่องหยดจุลินทรีย์อัตโนมัติ SEMI OMR,เครื่องผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสีย (On-Site Microbial Reactor))
  • ช่วงสุดท้าย ถาม - ตอบ (ทำไม่ลูกค้าที่ใช้ EM อยู่แล้วนั้นต้องเปลี่ยนมาใช้จุลินทรีย์ KEEEN ? ,มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบไหนไหม ? ,ที่ไม่จำเป็นต้องใช้จุลินทรีย์ในการบำบัด ? ,โรงงานอุตสาหกรรมที่มีน้ำเสียปริมาณมาก สามารถใช้จุลินทรีย์ KEEEN ได้หรือไม่ ? )